Rješenje o razrješenju ministra financija

NN 56/2014 (7.5.2014.), Rješenje o razrješenju ministra financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1051

Na temelju članka 110. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/2010 – pročišćeni tekst i 5/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, donosim

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU MINISTRA FINANCIJA

1. Razrješuje se SLAVKO LINIĆ dužnosti ministra financija.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080-02/14-07/85

Urbroj: 5030115/1-14-03

Zagreb, 6. svibnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.