Naputak za primjenu odredbe članka 74. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 39/13)

NN 56/2014 (7.5.2014.), Naputak za primjenu odredbe članka 74. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 39/13)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1056

Na temelju članka 84. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13) ministar poljoprivrede donosi

NAPUTAK

ZA PRIMJENU ODREDBE ČLANKA 74. STAVKA 1. ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (»Narodne novine«, broj 39/13)

I.

Ovim Naputkom propisuje se način primjene odredbe članka 74. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13).

II.

Naputak se donosi radi dovršenja javnih natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koji su objavljeni do 31. prosinca 2011. godine prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11 – Odluka USRH i 63/11), kada je Agencija za poljoprivredno zemljište odbila ili djelomično odbila dati suglasnost na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup ili prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

III.

Jedinica lokalne samouprave dužna je poništiti javni natječaj, odnosno dio javnog natječaja iz točke II. ovoga Naputka za koji nije dana suglasnost, kako bi se tim zemljištem raspolagalo sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13).

IV.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/14-01/145

Urbroj: 525-07/0365-14-3

Zagreb, 17. travnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.