Odluka o postavljanju Ivice Maričića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kabo Verde, sa sjedištem u Lisabonu

NN 57/2014 (9.5.2014.), Odluka o postavljanju Ivice Maričića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kabo Verde, sa sjedištem u Lisabonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1067

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/1301/25, urbroj: 5030115/1-14-11 od 2. svibnja 2014., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

IVICA MARIČIĆ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kabo Verde, sa sjedištem u Lisabonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/14-02/19

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 5. svibnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.