Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na trži­te upaljača "Noviteta"

NN 57/2014 (9.5.2014.), Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na trži­te upaljača "Noviteta"

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1084

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« broj 30/09, 139/10) ministar gospodarstva donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE UPALJAČA SIGURNIH ZA DJECU I ZABRANI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UPALJAČA »NOVITETA«

Članak 1.

Ova Naredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

Provedbena Odluka Komisije оd 5. veljače 2014. o produženju valjanosti Odluke 2006/502/EZ kojom se od država članica zahtijeva poduzimanje mjera kojima se osigurava stavljanje na tržište isključivo upaljača koji su sigurni za djecu i zabranjuje stavljanje na tržište upaljača-noviteta (Tekst značajan za EGP) (2014/61/EU), (SL L 38, 7. 2. 2014).

Članak 2.

U Naredbi o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača »noviteta« (»Narodne novine« br. 19/11, 54/11, 40/12 i 58/13) članku 7. brojke: »2014.« zamjenjuju se brojkama: »2015.«.

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/159

Urbroj: 526-05-02-02-01/1-14-39

Zagreb, 25. travnja 2014.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.