Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 59/2014 (14.5.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1111

Na osnovi članka 24. stavak 3., a u svezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 61. sjednici održanoj 25. travnja 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14. i 45/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:

Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:

»

RB

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 7. godine

od 7. do 18.godina

iznad 18. godine

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1243

093004102102

Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće 201

TZMO

Bauerfeind

Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, TZMO

Seni Standard Small pelene ; Seni Standard Medium pelene ; Seni standard Air medium pelene ; Seni Standard Large pelene ; Seni standard Air Large pelene

1

14

1a

NE

kom

do 400 komada #

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,88

5%

3,02

I

S

SP, LJ

Male - moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje - moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike - moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.

1435

023003113902

Zavoj od netkanog materijala veliki 219

Lohmann & Rauscher

Lohmann & Rauscher

Zavoj od netkanog materijala veliki , Lohmann & Rauscher

Raucolast 8 cm x 4m, 10 cm x 4 m rinfuza ; Mollelast 8 cm x 4 m, 10 cm x 4 m, u foliji i rinfuzi

1

14, 15

1a

NE

kom

do 15

3 mj.

3 mj.

3 mj

1,58

5%

1,66

I

S

SP, LJ

Od netkanog materijala, fiksirni zavoj bijeli, materijal viskoza, poliamid, poliester, rastezljivost najmanje 100% površina najmanje 3.200cm2.

1525

030415123101

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236

Philips Respironics

Eksa Grupa

CPAP uređaj za potpomognuto disanje, Respironics

RemStar Plus with Humidifier, SD Card, C-flex

1

20

5

DA

kom

1

 

8 god.

8 god.

5.850,00

5%

6.142,50

IIa

S

SP, LJ

CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja - u jednome od 3 navedene bolnice: 1) Centar za medicinu spavanja Psihijatrijske bolnice Vrapče, Zagreb 2) Centar za medicinu spavanja Kliničkog Bolničkog Centra Split i Medicinskog fakulteta u Splitu, te 3) u Laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja, Kliničkog Bolničkog Centra Zagreb, Klinika za plućne bolesti (Jordanovac). Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.

1526

030415123102

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236

Weinmann

INEL

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Weinmann

SOMNObalance e

1

20

5

DA

kom

1

 

8 god.

8 god.

5.850,00

5%

6.142,50

IIa

S

SP, LJ

CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja - u jednome od 3 navedene bolnice: 1) Centar za medicinu spavanja Psihijatrijske bolnice Vrapče, Zagreb 2) Centar za medicinu spavanja Kliničkog Bolničkog Centra Split i Medicinskog fakulteta u Splitu, te 3) u Laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja, Kliničkog Bolničkog Centra Zagreb, Klinika za plućne bolesti (Jordanovac). Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.

1527

030415123103

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236

Apex

Bauerfeind

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Apex

CPAP XT AUTO; CPAP ICH AUTO

1

20

5

DA

kom

1

 

8 god.

8 god.

5.850,00

5%

6.142,50

IIa

S

SP, LJ

CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja - u jednome od 3 navedene bolnice: 1) Centar za medicinu spavanja Psihijatrijske bolnice Vrapče, Zagreb 2) Centar za medicinu spavanja Kliničkog Bolničkog Centra Split i Medicinskog fakulteta u Splitu, te 3) u Laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja, Kliničkog Bolničkog Centra Zagreb, Klinika za plućne bolesti (Jordanovac). Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.

1528

030415123104

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236

De Vilbiss Healthcare

Tehnomedika

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), De Vilbiss Helathcare

Sleepcube standard plus DV53

1

20

5

DA

kom

1

 

8 god.

8 god.

5.850,00

5%

6.142,50

IIa

S

SP, LJ

CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja - u jednome od 3 navedene bolnice: 1) Centar za medicinu spavanja Psihijatrijske bolnice Vrapče, Zagreb 2) Centar za medicinu spavanja Kliničkog Bolničkog Centra Split i Medicinskog fakulteta u Splitu, te 3) u Laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja, Kliničkog Bolničkog Centra Zagreb, Klinika za plućne bolesti (Jordanovac). Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.

1534

030318123401

Boca s kisikom , 3 ili 5 litara 231

Messer Croatia Plin d.o.o.

Messer Croatia plin

Boca s kisikom 3 ili 5 litara, Messer

Boca s kisikom 3 ili 5 litara, Messer

1

4,15,18

9

DA

kom

1

10 god

10 god

10 god

1.100,00

5%

1.155,00

 

S

SP, LJ

CE certifikat.

1534a

030318123402

Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 ili 5 litara 231a

Messer Croatia Plin d.o.o.

Messer Croatia plin

Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 ili 5 litara, Messer

Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 ili 5 litara, Messer

16,18

14

1a

NE

kom

2

3 mj.

3 mj.

3 mj.

67,00

5%

70,35

 

S

SP

Boca napunjena medicinskim kisikom, za osigurane osobe koje su opskrbljene koncentratorima kisika, kao rezervna opskrba.

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Dodaju se nove šifre HZZO-a prema ISO 9999, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:
 RB

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 7. godine

od 7. do 18.godina

iznad 18. godine

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1997a

000000171302

Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel. 275a

Silimed-Industria de implantes LTDA

Rozi Step

Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel, Silimed Industria de implantes LTDA

Medgel pločica (1240-010H); Medgel 15g (1230-015)

1

6

5

NE

komplet

1

6 mj

6 mj

6 mj

1.624,50

5%

1.705,73

I

S

SP, LJ

Elastično kompresivni stupanj I do III.

Pomagala i podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999:000000171301 i 031203172203, brišu se.

Članak 2.

U članku 1. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: »Pomagala iz stavka 1. ovog članka prilikom opskrbe osiguranih osoba isporučuju se sa svim sastavnim dijelovima koji omogućavaju potpunu funkcionalnost pomagala.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/107

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 25. travnja 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

59 14.05.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima