Ispravak Pravilnika o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske

NN 60/2014 (16.5.2014.), Ispravak Pravilnika o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1132

U Pravilniku o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 38 od 26. ožujka 2014., uočene su pogreške te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O NAČINU POSTUPANJA S PREDMETIMA ODUZETIM U PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA KOJI SU POSTALI VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE

U Pravilniku o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 38/2014), u članku 15. stavku 5. brojka »7«. ispravlja se u »6«., a riječ »prodmeta« ispravlja se u »predmeta«.

Klasa: 011-02/13-01/390

Urbroj: 514-05-01-01/14-08

Zagreb, 7. svibnja 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.