Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struc

NN 60/2014 (16.5.2014.), Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struc

NARODNE NOVINE

1133

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Pravilniku o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 16/14, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA STRUČNIH ZVANJA U KNJIŽNIČARSKOJ STRUCI

U članku 1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (»Narodnim novinama«, broj 16/14), kojim se mijenja članak 2., u točki 2. i 3. iza prve alineje nakon zareza, stavlja se riječ »ili«.

Urbroj: 50501-4/2-14

Zagreb, 14. svibnja 2014.

Glavna urednica

Zdenka Pogarčić, v. r.