Odluka o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Porto Mariccio

NN 61/2014 (21.5.2014.), Odluka o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Porto Mariccio

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1144

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 5. i stavka 2., a u vezi s člankom 80. stavkom 4. točkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA PORTO MARICCIO

I.

Koncesija na pomorskom dobru dodijeljena društvu KERMAS VOD DVA d.o.o. Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Mariccio (»Narodne novine«, br. 92/2008, 109/2008, 33/2010 i 119/2011) sporazumno prestaje.

II.

Zadužuje se društvo KERMAS VOD DVA d.o.o. da u roku 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« uplati stalni dio koncesijske naknade za 2014. godinu umanjen razmjerno broju nekorištenih mjeseci.

Ako društvo KERMAS VOD DVA d.o.o. ne postupi sukladno stavku 1. ove točke, aktivirat će se instrumenti osiguranja naplate naknade za koncesiju iz članka 16. stavka 1. Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Mariccio.

III.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da raskine Ugovor o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Mariccio, u roku 30 dana od dana ispunjenja obveze društva iz točke II. stavka 1. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/163

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 15. svibnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.