Pravilnik o izmjenama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

NN 61/2014 (21.5.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1152

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj 17/2007), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O JAVNIM ISPRAVAMA U OBRAZOVANJU ODRASLIH

Članak 1.

U Pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj 129/2008 i 50/2010) obrazac razredne svjedodžbe za četverogodišnje strukovne programe broj 2-02, obrazac razredne svjedodžbe za trogodišnje strukovne programe broj 5-02, obrazac uvjerenje o usavršavanju broj 12-02 i obrazac uvjerenje o osposobljavanju broj 13-02 iz članka 9. stavka 1. zamjenjuju se novim obrascima i čine sastavni dio Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-07/13-03/00081

Urbroj: 533-28-14-0008

Zagreb, 8. svibnja 2014.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.


61 21.05.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih 61 21.05.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih