Odluka o puštanju u optjecaj prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja 2014

NN 61/2014 (21.5.2014.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja 2014

HRVATSKA NARODNA BANKA

1156

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. svibnja 2014. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNE OPTJECAJNE NOVČANICE OD 20 KUNA IZDANJE 30. SVIBNJA 2014.

1. Prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja 2014., izdane u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obilježjima utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja 2014. (»Narodne novine«, br. 51/2014.) puštaju se u optjecaj dana 30. svibnja 2014.

2. Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 795/2014.

Zagreb, 14. svibnja 2014.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.