Odluka o izdavanju i prodaji kompleta prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna

NN 61/2014 (21.5.2014.), Odluka o izdavanju i prodaji kompleta prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna

HRVATSKA NARODNA BANKA

1157

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. svibnja 2014. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI KOMPLETA PRIGODNIH OPTJECAJNIH NOVČANICA OD 20 I 10 KUNA

1. U povodu obilježavanja 20. obljetnice uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske, 1994. – 2014., Hrvatska narodna banka izdaje komplet prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna.

2. Komplet prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna iz točke 1. ove Odluke izdaje se u količini ne većoj od 40.000 kompleta.

3. U komplet će biti uložena jedna novčanica od 20 kuna čija su obilježja utvrđena u Odluci o osnovnim obilježjima prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja 2014. (»Narodne novine«, br. 51/2014.) i jedna novčanica od 10 kuna čija su obilježja utvrđena u Odluci o osnovnim obilježjima prigodne optjecajne novčanice od 10 kuna izdanje 30. svibnja 2004. (»Narodne novine«, br. 51/2004.).

4. Mape za komplete bit će izrađene od papira odgovarajuće kakvoće. Zaklopljena mapa bit će kvadratnog oblika, dimenzija 155 mm x 155 mm, a nakon rasklapanja pomoću četiri zaklopca formirat će se križni oblik dimenzija 465 mm x 465 mm. U sredini rasklopljene mape, u dvije zasebne košuljice od prozirne folije, bit će uložene jedna iznad druge novčanice od 20 i 10 kuna. Na vanjskim i unutarnjim stranama zaklopaca bit će otisnut prigodni tekst, prikazi fragmenata motiva s novčanica kuna te prikazi kovanog novca kuna i lipa.

5. Komplet prigodnih optjecajnih novčanica iz točke 1. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 52,00 kune za komad, uvećanoj za PDV.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će komplet prigodnih optjecajnih novčanica na vlastitom prodajnom mjestu i posredovanjem trgovačkih društava.

7. Komplet prigodnih optjecajnih novčanica iz točke 1. ove Odluke pustit će se u prodaju 29. svibnja 2014.

8. Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 796/2014.

Zagreb, 14. svibnja 2014.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.