Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2014."

NN 63/2014 (23.5.2014.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2014."

63 23.05.2014 Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2014."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1217

Na temelju Odluke o donošenju Plana izdavanja prigodnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta u 2014. godini, koju je Savjet Hrvatske narodne banke pod Z. br. 1971/2014. donio na sjednici održanoj 15. veljače 2014., te članka 22. i članka 43. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2014.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2014.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz točke 1. ove Odluke u količini od 1000 komada.

3. Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kovanja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja i zataljene su u plastične omote pravokutnog oblika, dimenzija 166 x 111 mm.

4. Izgled kovanica od 5 i 2 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »2014.« kao oznaku godine kovanja.

Izgled kovanog novca od 1 kune uloženog u numizmatičke komplete istovjetan je izgledu utvrđenom u Odluci o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2014.« (»Narodne novine«, br. 51/2014.).

5. Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2014.« prodavat će se po cijeni od 95,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu i posredovanjem trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 173-020/05-14/BV

Zagreb, 13. svibnja 2014.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.