Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

NN 64/2014 (26.5.2014.), Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1223

Na temelju članka 21. stavak 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12) i članka 2. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 65/07) ministar pravosuđa donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. Lista stečajnih upravitelja utvrđena Rješenjem ministra pravosuđa klasa: 133-04/07-01/3, urbroj: 514-02-01-11-13 od 18. srpnja 2011. godine (»Narodne novine«, broj 88/11, 123/11, 151/11, 31/12, 73/12, 146/12, 42/13, 71/13, 118/13, 145/13 i 30/14) dopunjuje se i uvrštavaju se:

Red. br.

Ime i prezime

Odvjetnik

MB

Zanimanje

Rješenje (svjedodžba) o položenom ispitu za stečajnog upravitelja

Radno iskustvo

Adresa – telefon

365.

IVICA BOLTUŽIĆ


mag. ekonomskih znanosti

UP/I-133-04/13-01/42 od 18. veljače 2014. g.


Zagreb, Jordanovac 113, tel.: 01/2346-424

366.

MILJENKO MARINIĆ


dipl. pravnik

UP/I-133-04/00-01/270 od 30. prosinca 2002. g.


Zagreb, Lopudska 1, mob.: 095/5799-740

367.

DOMAGOJ KRPAČIĆ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/07-01/21 od 18. veljače 2014. g.


Sisak, Stupno 66,

mob.: 099/6669-287

368.

MARIJAN BELČIĆ


dipl. pravnik

UP/I-133-04/14-01/3 od 18. veljače 2014. g.


Čeminac, Nova 33a,

mob.: 098/612-520

369.

SANDRA GREGORIĆ JELINEK


mag. društvenih znanosti

UP/I-133-04/13-01/46 od 18. veljače 2014. g.


Zagreb, Klenovac 5, tel.: 01/4684-578, mob.: 099/2183-834

370.

TIHANA MAJIĆ


dipl. pravnica

UP/I-133-04/14-01/8 od 27. ožujka 2014. g.


Osijek, Naselje M. Krleže 4, tel.: 031/500-286, mob.: 098/1767-222

371.

PAULA ČANDRLIĆ MESARIĆ


dipl. ekonomistica

UP/I-133-04/14-01/9 od 23. travnja 2014. g.


Osijek, Zagrebačka 6, tel.: 031/212-826, mob.: 095/2058-815

372.

GORAN JUJNOVIĆ LUČIĆ

DA, MB: 80442820

mag. prava

UP/I-133-04/14-01/13 od 23. travnja 2014. g.


Zagreb, Amruševa 13, tel.: 01/4811-351, mob.: 098/9591-622

II. U Rješenju o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine« br. 88/11) u točki I. pod rednim brojem »136. Ljubica Božić, dipl. ekonomistica iz Pule, Koparska 50« briše se na vlastiti zahtjev sa Liste stečajnih upravitelja.

III. Ovo Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-04/07-01/3

Urbroj: 514-03-01-02-02-14-203

Zagreb, 14. svibnja 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

64 26.05.2014 Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja