Odluka o postavljanju Nives Malenica za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Ekvadoru, sa sjedištem u Santiagu de Chile

NN 65/2014 (28.5.2014.), Odluka o postavljanju Nives Malenica za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Ekvadoru, sa sjedištem u Santiagu de Chile

65 28.05.2014 Odluka o postavljanju Nives Malenica za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Ekvadoru, sa sjedištem u Santiagu de Chile

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1234

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/1301/29, urbroj: 5030115/1-14-11 od 12. svibnja 2014., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

NIVES MALENICA, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Santiagu de Chile, postavlja se i za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Ekvadoru, sa sjedištem u Santiagu de Chile.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/14-02/20

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 19. svibnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

65 28.05.2014 Odluka o postavljanju Nives Malenica za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Ekvadoru, sa sjedištem u Santiagu de Chile