Rješenje o imenovanju dijela članova i dijela zamjenika članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN 65/2014 (28.5.2014.), Rješenje o imenovanju dijela članova i dijela zamjenika članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1243

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 78. stavaka 4. i 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/2003, 157/2003, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012 i 157/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA I DIJELA ZAMJENIKA ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE O ŽALBAMA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

1. Za članice Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, imenuju se:

– TAMARA GANOCI FRISCH

– MIRELA HROVATIN.

2. Za zamjenike članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, imenuju se:

– IGOR MAROEVIĆ

– mr. sc. ZORAN ČIČA.

Klasa: 080-02/14-01/140

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 22. svibnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.