Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izvršavanja mjera opreza

NN 66/2014 (30.5.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izvršavanja mjera opreza

66 30.05.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izvršavanja mjera opreza

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1256

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/20, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13 i 145/13) ministar pravosuđa uz suglasnost ministra unutarnjih poslova i ministra obrane donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU IZVRŠAVANJA MJERA OPREZA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu izvršavanja mjera opreza (»Narodne novine«, br. 92/09), članak 5. mijenja se i glasi:

»Rješenje kojim se policiji nalaže izvršenje mjera opreza iz članka 100. stavka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku prema vojnoj osobi u službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske ili državnom službeniku i namješteniku u službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske dostavit će se na izvršenje vojnoj policiji u skladu sa Zakonom o obrani (»Narodne novine«, broj 73/13).«

Članak 2.

Iza članka 13. dodaju se članci 13.a i 13.b koji glase:

»Članak 13.a

(1) Za provjeru izvršavanja mjere opreza zabrane uhođenja ili uznemiravanja žrtve ili druge osobe nadležna je policija prema mjestu gdje se nalazi osoba u svrhu čije zaštite je mjera određena.

(2) Provjera se vrši razgovorom s osobom u svrhu čije zaštite je mjera određena.

Članak 13.b

(1) Za provjeru izvršavanja mjere opreza udaljenja iz doma nadležna je policija prema mjestu gdje se nalazi dom.

(2) Provjera se vrši neposredno na terenu: dolaskom djelatnika policije na adresu doma okrivljenika, razgovorom s ukućanima i susjedima okrivljenika ili na drugi odgovarajući način.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01-01/16

Urbroj: 514-05-01-01-02-14-15

Zagreb, 26. svibnja 2014.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.