Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko-rekreativnih zrakoplova

NN 66/2014 (30.5.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko-rekreativnih zrakoplova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1262

Na temelju članka 142. točka 1., 2. i 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09, 84/11, 54/13 i 127/13) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE SPORTSKO-REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu upotrebe sportsko-rekreativnih zrakoplova (»Narodne novine« broj 34/14) članak 2. točka 12. mijenja se i glasi:

»(12) Kandidat: podnositelj zahtjeva za stjecanje dozvole, ovlaštenja ili odobrenja ispitivač.«

Članak 2.

Članak 6. stavak 1. točka b) mijenja se i glasi:

»b) posjeduje valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 izdane u skladu s Uredbom Komisije (EU) 1178/2011.«

Članak 3.

Članak 32. stavak 1. točka c) mijenja se i glasi:

»c) posjeduje valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 izdane u skladu s Uredbom Komisije (EU) 1178/2011, i«

Članak 4.

Članak 35. stavak 3. točka a) mijenja se i glasi:

»a) posjeduje valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 izdane u skladu s Uredbom Komisije (EU) 1178/2011,«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/68

Urbroj: 530-06-1-1-14-2

Zagreb, 21. svibnja 2014.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.