Uredba o uslužnim područjima

NN 67/2014 (2.6.2014.), Uredba o uslužnim područjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1276

Na temelju članka 199. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine donijela

UREDBU

O USLUŽNIM PODRUČJIMA

Članak 1.

Ovom se Uredbom uspostavljaju uslužna područja i određuju njihove granice.

Članak 2.

U Republici Hrvatskoj uspostavljaju se sljedeća uslužna područja:

1. Uslužno područje 1,

2. Uslužno područje 2,

3. Uslužno područje 3,

4. Uslužno područje 4,

5. Uslužno područje 5,

6. Uslužno područje 6,

7. Uslužno područje 7,

8. Uslužno područje 8,

9. Uslužno područje 9,

10. Uslužno područje 10,

11. Uslužno područje 11,

12. Uslužno područje 12,

13. Uslužno područje 13,

14. Uslužno područje 14,

15. Uslužno područje 15,

16. Uslužno područje 16,

17. Uslužno područje 17,

18. Uslužno područje 18,

19. Uslužno područje 19, i

20. Uslužno područje 20.

Članak 3.

Uslužno područje 1 obuhvaća sve gradove i općine u Međimurskoj županiji.

Članak 4.

Uslužno područje 2 obuhvaća sve gradove i općine u Varaždinskoj županiji.

Članak 5.

Uslužno područje 3 obuhvaća sve gradove i općine u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji.

Članak 6.

Uslužno područje 4 obuhvaća sve gradove i općine u Virovitičko-podravskoj županiji.

Uslužno područje 4 uključuje i naselja Podravska Moslavina, Gezinci, Krčenik i Martinci Miholjački iz Općine Podravska Moslavina iz Osječko-baranjske županije.

Članak 7.

Uslužno područje 5 obuhvaća sve gradove i općine u Osječko-baranjskoj županiji isključujući Općinu Strizivojna te naselja Podravska Moslavina, Gezinci, Krčenik i Martinci Miholjački iz Općine Podravska Moslavina.

Članak 8.

Uslužno područje 6 obuhvaća sve gradove i općine u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Uslužno područje 6 uključuje i Grad Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica, Pušća iz Zagrebačke županije.

Članak 9.

Uslužno područje 7 obuhvaća Grad Zagreb te sve gradove i općine u Zagrebačkoj županiji isključujući Grad Zaprešić, općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica, Pušća te naselja Begovo Brdo Žumberačko, Barovka, Bukovica Prekriška, Careva Noga, Donje Prekrižje, Gornje Prekrižje, Hrženik, Krnežići, Konjarić Vrh, Mirkopolje, Prvinci, Radina Gorica, Kurpezova Gorica i Jezerine iz Općine Krašić.

Članak 10.

Uslužno područje 8 obuhvaća sve gradove i općine u Karlovačkoj županiji isključujući naselje Modruš iz Općine Josipdol.

Uslužno područje 8 uključuje i naselja Crevarska Strana, Slavsko Polje, Ostrožin, Šljivovac, Stipan, Trepča i Dugo Selo Lasinjsko iz Općine Gvozd iz Sisačko-moslavačke županije.

Uslužno područje 8 uključuje i Općinu Plitvička Jezera iz Ličko-
-senjske županije isključujući naselje Krbavica.

Uslužno područje 8 uključuje i naselja Begovo Brdo Žumberačko, Barovka, Bukovica Prekriška, Careva Noga, Donje Prekrižje, Gornje Prekrižje, Hrženik, Krnežići, Konjarić Vrh, Mirkopolje, Prvinci, Radina Gorica, Kurpezova Gorica i Jezerine iz Općine Krašić iz Zagrebačke županije.

Članak 11.

Uslužno područje 9 obuhvaća sve gradove i općine u Sisačko-
-moslavačkoj županiji isključujući naselja Crevarska Strana, Slavsko Polje, Ostrožin, Šljivovac, Stipan, Trepča i Dugo Selo Lasinjsko iz Općine Gvozd.

Članak 12.

Uslužno područje 10 obuhvaća sve gradove i općine u Požeško-
-slavonskoj županiji.

Članak 13.

Uslužno područje 11 obuhvaća sve gradove i općine u Brodsko-
-posavskoj županiji te sve gradove i općine u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Uslužno područje 11 uključuje i Općinu Strizivojna iz Osječko-
-baranjske županije.

Članak 14.

Uslužno područje 12 obuhvaća sve gradove i općine u Istarskoj županiji.

Članak 15.

Uslužno područje 13 obuhvaća sve gradove i općine u Primorsko-goranskoj županiji isključujući Grad Rab i Općinu Lopar.

Članak 16.

Uslužno područje 14 uključuje sve gradove i općine u Ličko-
-senjskoj županiji isključujući Općinu Plitvička Jezera, osim naselja Krbavica.

Uslužno područje 14 uključuje i naselje Modruš iz Općine Josipdol iz Karlovačke županije.

Uslužno područje 14 uključuje i Grad Rab i Općinu Lopar iz Primorsko-goranske županije.

Uslužno područje 14 uključuje i Grad Pag te općine Kolan i Povljana iz Zadarske županije.

Članak 17.

Uslužno područje 15 obuhvaća sve gradove i općine u Zadarskoj županiji isključujući Grad Pag te općine Kolan, Povljana i Stankovci.

Članak 18.

Uslužno područje 16 obuhvaća sve gradove i općine u Šibensko-
-kninskoj županiji isključujući općine Kijevo i Civljane.

Uslužno područje 16 uključuje i Općinu Stankovci iz Zadarske županije.

Uslužno područje 16 uključuje i općine Primorski Dolac, Prgomet i Marina iz Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 19.

Uslužno područje 17 obuhvaća sjeverni i jugoistočni dio Splitsko-dalmatinske županije uključujući gradove Split, Solin, Kaštela, Trilj, Trogir, Sinj, Imotski, Vrgorac i Vrlika te općine Cista Provo, Dicmo, Dugopolje, Hrvace, Klis, Lećevica, Lokvičići, Lovreć, Muć, Okrug, Otok, Podbalje, Podstrana, Proložac, Runovići, Seget, Zagvozd i Zmijavci.

Uslužno područje 17 uključuje dio Općine Šestanovac sjeverno od geodetski utvrđene granice.

Uslužno područje 17 uključuje i općine Kijevo i Civljane iz Šibensko-kninske županije.

Uslužno područje 17 uključuje i naselja Staševica iz Grada Ploča te Općinu Pojezerje iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Članak 20.

Uslužno područje 18 obuhvaća južni dio Splitsko-dalmatinske županije uključujući gradove Omiš, Makarska, Hvar, Komiža, Stari Grad, Supetar i Vis te općine Baška Voda, Bol, Brela, Dugi Rat, Jelsa, Milna, Nerežišća, Podgora, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šolta, Tučepi i Zadvarje.

Uslužno područje 18 uključuje naselja Zaostrog i Drvenik iz Općine Gradac.

Uslužno područje 18 uključuje dio Općine Šestanovac južno od geodetski utvrđene granice.

Članak 21.

Uslužno područje 19 obuhvaća sjeverni dio Dubrovačko-neretvanske županije uključujući gradove Korčula, Metković i Opuzen te općine Blato, Janjina, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Slivno, Smokvica, Trpanj, Vela Luka i Zažablje.

Uslužno područje 19 uključuje i naselja Baćina, Banja, Komin, Peračko Blato, Plina Jezero, Ploče, Rogotin i Šarić Struga iz Grada Ploče.

Uslužno područje 19 uključuje i naselja Gradac, Brist i Podaca iz Općine Gradac iz Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 22.

Uslužno područje 20 obuhvaća istočni dio Dubrovačko-neretvanske županije uključujući Grad Dubrovnik i općine Dubrovačko Primorje, Konavle, Ston i Župa Dubrovačka.

Članak 23.

Granice uslužnih područja su vanjske granice jedinica lokalne samouprave koje graniče sa susjednim uslužnim područjem, osim ako je ovom Uredbom drukčije određeno.

Kada su u uslužno područje uključena pojedina naselja iz gradova i općina, tada vanjska granica tih naselja čini granicu uslužnog područja.

Granica između uslužnih područja temelji se na službenoj evidenciji prostornih jedinica iz Središnjeg registra prostornih jedinica koji se vodi u Državnoj geodetskoj upravi, sa stanjem na dan 31. prosinca 2013. godine.

Članak 24.

Granica između uslužnih područja izrađena je u digitalnom formatu s mogućnošću prikaza u GIS sustavu i pohranjuje se u Hrvatskim vodama.

Karta iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na web-stranici ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

Referentna karta uslužnih područja u mjerilu 1:2.500.000 je prilog ove Uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 25.

U slučaju dvojbe o granici između uslužnih područja, ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo odredit će prema mjerilima iz članka 199. Zakona o vodama precizno granicu rješenjem u upravnom postupku uz koje se prilaže kopija katastarskog plana u mjerilu 1:1.000 koja je sastavni dio rješenja.

Članak 26.

Svako uslužno područje obuhvaća sva vodoopskrbna područja u svom sastavu, u cijelosti.

Svako uslužno područje obuhvaća sve aglomeracije u svom sastavu, u cijelosti, osim aglomeracija iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

Uslužno područje 19 obuhvaća sjeverni dio aglomeracije Malostonski zaljev koju čine naselja Duboka, Klek i Komarna iz Općine Slivno.

Uslužno područje 20 obuhvaća južni dio aglomeracije Malostonski zaljev i to: naselja Broce, Česvinica, Hodilje, Luka, Mali Ston i Ston iz Općine Ston.

Članak 27.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/54
Urbroj: 50301-05/25-14-2
Zagreb, 29. svibnja 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

67 02.06.2014 Uredba o uslužnim područjima 67 02.06.2014 Uredba o uslužnim područjima