Odluka o postavljanju Stribora Kikereca za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iranu, sa sjedištem u Teheranu

NN 68/2014 (4.6.2014.), Odluka o postavljanju Stribora Kikereca za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iranu, sa sjedištem u Teheranu

68 04.06.2014 Odluka o postavljanju Stribora Kikereca za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iranu, sa sjedištem u Teheranu

PREDSJEDNIK
REPUBLIKE HRVATSKE

1294

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/1301/37, urbroj: 5030115/1-14-08 od 28. svibnja 2014., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

STRIBOR KIKEREC postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iranu, sa sjedištem u Teheranu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2014. godine.

Klasa: 018-07/14-02/22
Urbroj: 71-05-03/1-14-2
Zagreb, 29. svibnja 2014.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.