Odluka o postavljanju Nives Malenice za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Višenacionalnoj Državi Boliviji, sa sjedištem u Santiagu de Chile

NN 68/2014 (4.6.2014.), Odluka o postavljanju Nives Malenice za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Višenacionalnoj Državi Boliviji, sa sjedištem u Santiagu de Chile

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1295

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/1301/29, urbroj: 5030115/1-14-17 od 29. svibnja 2014., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

NIVES MALENICA, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Santiagu de Chile, postavlja se i za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Višenacionalnoj Državi Boliviji, sa sjedištem u Santiagu de Chile.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/14-02/23

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 30. svibnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.