Odluka o uvođenju naplate cestarine za korištenje autoceste A11 Zagreb - Sisak

NN 69/2014 (6.6.2014.), Odluka o uvođenju naplate cestarine za korištenje autoceste A11 Zagreb - Sisak

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1310

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/2011, 22/2013, 54/2013 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. lipnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O UVOĐENJU NAPLATE CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE A11 ZAGREB – SISAK

I.

Za korištenje autoceste A11 Zagreb – Sisak, uvodi se naplata cestarine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/152

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 5. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.