Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine

NN 69/2014 (6.6.2014.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1324

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine koji je objavljen u »Narodnim novinama« br. 65 od 28. svibnja 2014. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE POSEBNIH MJERA POMOĆI ZA SEKTOR PČELARSTVA U 2014. GODINI PREMA NACIONALNOM PČELARSKOM PROGRAMU ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine (»Narodne novine« br. 65/2014), u članku 6. umjesto riječi: »4. srpnja« trebaju stajati riječi: »14. srpnja«.

U članku 13. umjesto riječi: »4. srpnja« trebaju stajati riječi: »14. srpnja«.

U Prilogu XII. Obrazac zahtjeva za mjeru 1. suzbijanje varooze pčela – zastupnik umjesto riječi: »4. srpnja« trebaju stajati riječi: »14. srpnja«.

Klasa: 011-01/14-01/07

Urbroj: 525-07/0725-14-10

Zagreb, 2. lipnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.