Ispravak Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

NN 69/2014 (6.6.2014.), Ispravak Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

1325

U Statutu Hrvatske javnobilježničke komore koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 64 od 26. svibnja 2014., uočena je tiskarska greška, te se daje

ISPRAVAK

STATUTA HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE

U Statutu Hrvatske javnobilježničke komore (»Narodne novine« broj 64/2014) u člancima 40., 41., 42., 43. i 45. prva rečenica u zagradi koja glasi: »u stavku 1. točki 2. umjesto JMBG-a dodan OIB, ostali tekst članka ostao nepromijenjen«, briše se.

Zagreb, 2. lipnja 2014.

Predsjednica

Hrvatske javnobilježničke komore

Lucija Popov, v. r.