Uredba o izmjeni Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

NN 72/2014 (13.6.2014.), Uredba o izmjeni Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1343

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 94/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA

Članak 1.

U Uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 37/2014), u članku 6. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 4. ove Uredbe obračunava se najmanje mjesečno i dospijeva petnaestoga dana narednoga mjeseca.«.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/14-03/58

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 11. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.