Odluka o provedbi pripremnih radnji u svrhu obnove stambenih zgrada oštećenih poplavom na području Vukovarsko-srijemske županije

NN 72/2014 (13.6.2014.), Odluka o provedbi pripremnih radnji u svrhu obnove stambenih zgrada oštećenih poplavom na području Vukovarsko-srijemske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1346

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O PROVEDBI PRIPREMNIH RADNJI U SVRHU OBNOVE STAMBENIH ZGRADA OŠTEĆENIH POPLAVOM NA PODRUČJU VUKOVARSKO-

-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

I.

U svrhu saniranja posljedica katastrofe za područje Vukovarsko-srijemske županije određuje se provedba pripremnih radnji radi obnove stambenih zgrada oštećenih poplavom tijekom mjeseca svibnja 2014. godine, koje se sastoje od pregleda, procjene i određivanja zgrada koje je zbog oštećenja potrebno ukloniti i njihovog označavanja opasnima te od utvrđivanja građevinskog oštećenja zgrada u svrhu njihove obnove.

II.

Pripremne radnje iz točke I. ove Odluke provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja putem Građevinske inspekcije i ovlaštenih inženjera građevinarstva.

III.

Za provedbu pripremnih radnji iz točke I. ove Odluke koristit će se financijska sredstva osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske za rad Građevinske inspekcije i uklanjanje građevina, te dobrovoljni rad ovlaštenih inženjera građevinarstva.

IV.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja podnijet će Vladi Republike Hrvatske izvješće o provedbi pripremnih radnji iz točke I. ove Odluke najkasnije u roku od petnaest dana od dana njihove provedbe.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/226

Urbroj: 50301-05/05-14-1

Zagreb, 11. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.