Ispravak Pravilnika o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda

NN 72/2014 (13.6.2014.), Ispravak Pravilnika o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1362

U Pravilniku o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 63 od 23. svibnja 2014., uočena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA, UVJETIMA I NAČINU ZA IZBOR TE ODUZIMANJU IZDANOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

U Pravilniku o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 63/2014) potrebno je:

U preambuli iza teksta »Na temelju« dodati tekst »članka 125. stavka 3.,«.

Klasa: 011-02/14-04/44

Urbroj: 326-440-14-2

Zagreb, 6. lipnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.