Odluka o izmjeni Odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

NN 76/2014 (24.6.2014.), Odluka o izmjeni Odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1439

Na osnovi članka 24. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. 8/11., 18/13. i 1/14.) i članka 39. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 49/14. i 51/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 64. sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O VRSTAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOJE SE OSTVARUJE NA OSNOVI UPUTNICE I ROKOVIMA VAŽENJA UPUTNICE

Članak 1.

U Odluci o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice (»Narodne novine« broj 51/14.) tablica iz članka 1. zamjenjuje se tablicom koja glasi:

Članak 2.

Ova odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. srpnja 2014. godine.

Klasa: 025-04/14-01/154
Urbroj: 338-01-01-14-1
Zagreb, 29. svibnja 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik dr. med., v. r.

76 24.06.2014 Odluka o izmjeni Odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice 76 24.06.2014 Odluka o izmjeni Odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice 76 24.06.2014 Odluka o izmjeni Odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice