Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 77/2014 (26.6.2014.), Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1450

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014 i 51/2014) članak 9. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u ustanovama kulture su:

a) Položaji I. vrste


1.

intendant Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb

3,395

2.

ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva,ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda,ravnatelj Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata,ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra,ravnatelj Javne ustanove Spomen područje Jasenovac

3,250

3.

ravnatelj Moderne galerije Zagreb, Galerije »Klovićevi dvori«, Hrvatskog povijesnog muzeja Zagreb, Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika Split, Muzeja Mimara, Muzeja Ivana Meštrovića, Ansambla LADO

2,813

4.

ravnatelji ustanove kulture i zaklade u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska, pomoćnik intendanta HNK Zagreb (ravnatelji opere, baleta, drame i poslovni ravnatelj), zamjenik ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva,zamjenik ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda

2,473

5.

pomoćnik ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva,pomoćnik ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavodapomoćnik ravnatelja Moderne galerije Zagreb

2,425

b) Radna mjesta I. vrste


1.

šef – dirigent opernog orkestrasolist opere – nacionalni prvakglumac – nacionalni prvakinstrumentalni solist – nacionalni prvak

3,007

2.

koncertni majstor opernog orkestradirigent Iredatelj Isolist opere – prvakglumac – prvak

2,425

3.

dirigent IIredatelj IIdirigent baletazborovođavođa dionicasolist – vođa violončelaharfisttimpanistprvi puhačizamjenik koncert – majstora opernog orkestrasolist opere – velike i srednje ulogeglumac – velike i srednje ulogekostimografscenografkonzervator savjetnikrestaurator savjetnikkonzervator – restaurator savjetnikmuzejski savjetnikmuzejski pedagog savjetnikdokumentarist savjetnikinformatičar savjetnikarhivski savjetnikknjižničarski savjetnik

1,843

4.

treći puhači

1,649

5.

viši muzejski pedagogviši informatičarviši dokumentariststručni suradnik specijalist u arhivuviši kustosviši arhivistviši knjižničarviši konzervatorviši restauratorviši konzervator – restauratorviši filmologglazbeni voditelj u baletuumjetnički voditelj opernog, dramskog i baletnog studijadramaturgproducent scenskih i izvedbenih umjetnostisolist opere – srednje ulogeglumac – srednje ulogeoblikovatelj svjetlavoditelj scenske tehnike/proizvodnjevoditelj rasvjete, tonske i video tehnikevoditelj kostimografske opremevoditelj zaštite, energetskog postrojenja i održavanja postrojenja u kazalištuzamjenik vođe dionice, prve violineplesač pjevač – solistvođa udaraljkivoditelj slikarnevoditelj kiparnicekorepetitorstvaratelj lutakaanimator lutakadrugi puhači

1,503

6.

arhivist specijalist

1,406

7.

pijanistčetvrti roginspicijentinspicijent – šaptačpjevač opernog zbora – vođa dionicapjevač opernog zbora – epizodistoperetni pjevačvoditelj maskersko-vlasuljarske radionicemajstor izrade rekvizitamajstor kiparmajstor slikarplesač suvremenog plesa

1,261

8.

snimatelj, snimatelj informatičar

1,232

9.

kustosmuzejski pedagogarhivistkonzervatorrestauratorkonzervator – restauratordiplomirani knjižničarvoditelj marketingavoditelj odnosa s javnošćuinformatičardokumentaristfilmski montažersnimatelj zvučnih izdanjatutti-glazbeniciudaraljkašpjevač opernog zboravoditelj pozornicevoditelj rasvjetešaptačslikar, kipar

1,212

10.

suradnik konzervatorasuradnik konzervatora – restauratorastručni suradnik u ustanovi kulture (određene struke ili za određene poslove)


c) Radna mjesta II. vrste


1.

voditelj tiskarerestaurator majstor specijalistviši konzervator tehničar II stupnja specijalistspecijalist određene struke

1,164

2.

knjižničarasistent scenografaasistent kostimografamajstor tonamajstor rasvjete u kazalištumajstor maske u kazalištumajstor vlasuljar u kazalištufizioterapeutviši kemijski tehničarviši restaurator tehničar specijalist

viši arhivski tehničar specijalistviši konzervator tehničar specijalist

1,018

3.

suradnik višeg restauratora tehničara specijalista

1,016


suradnik višeg konzervatora tehničara specijalistaUvjeti za točke 1. – 3.: Prema posebnim propisima i općim aktima.


d) Radna mjesta III. vrste


1.

restaurator majstorviši konzervator tehničar II stupnja

1,014

2.

viši arhivski tehničarviši muzejski tehničarviši fotografviši preparatorviši konzervator tehničarviši restaurator tehničarspecijalist suradnik određene struke

0,980

3.

suradnik višeg konzervatora tehničarasuradnik višeg restauratora tehničara

0,892

4.

muzejski tehničararhivski tehničarpreparatorkonzervator tehničarrestaurator tehničarpomoćni knjižničarfotograftiflografičarkorektorčitač korektoruknjigovežakemijski tehničar

0,873

5.

suradnik konzervator tehničarsuradnik restaurator tehničar

0,870


Uvjeti za točke 1. – 5.: Prema posebnim propisima i općim aktima.


NAMJEŠTENICI

a) Položaji III. vrste


1.

voditelj smjene pozornice u kazalištu


2.

voditelj nadstroplja u kazalištu


3.

voditelj kazališnih rekvizita, pokućstva i oružja


4.

voditelj kazališne tapetarije


5.

voditelj kazališne stolarije


6.

voditelj kazališne bravarije


7.

voditelj ženske ili muške kazališne krojačnice


8.

voditelj kazališne postolarnice


9.

voditelj energetike i održavanja u kazalištu


10.

voditelj vatrogasaca u kazalištu

0,873


Uvjeti za radna mjesta 1. – 10.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.


b) Radna mjesta III. vrste


1.

majstor tapetar u kazalištu


2.

majstor stolar u kazalištu


3.

majstor bravar u kazalištu


4.

majstor ženske ili muške kazališne krojačnice


5.

majstor kazališne postolarnice


6.

majstor – regulater kazališne rasvjete


7.

predradnik ženske ili muške garderobe


8.

predradnik skladišta kazališnog dekora


9.

predradnik transporta u kazalištu


10.

skladištar ženskih ili/i muških kazališnih kostima


11.

skladištar kazališne obuće


12.

majstor radionice kazališnog videa


13.

pokućstvar – skladištar u kazalištu


14.

predradnik majstor vlasuljar


15.

masker


16.

vlasuljar

0,824

Uvjeti za radna mjesta 1. – 16.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.


c) Radna mjesta IV. vrste


1.

niži preparator, manipulant

0,679.«.

Članak 2.Članak 10. mijenja se i glasi:»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu:


1.

solist baleta – nacionalni prvak

3,007

2.

solist baleta – prvakbaletni majstorbaletni majstor – pedagog

2,425

3.

solist baleta – velike i srednje uloge

1,843

4.

solist baleta – srednje ulogebaletni pedagogkoreograf u baletu

1,503

5.

član baletnog ansambla

1,212

Uvjeti za radna mjesta 1. – 5.: Položena audicija, višegodišnji uspješni nastup, ostali uvjeti prema posebnim propisima i općem aktu.

6.

predradnik pozornicevoditelj transporta i skladišta dekora u kazalištu

0,892

7.

oružar – skladištar u kazalištuskladištar kazališne rekvizite

0,824

8.

pokućstvarkostimer ženske/muške garderobe u kazališturadnik nadstroplja u kazališturadnik na pozornici u kazalištuvatrogasac

0,776


Uvjeti za radna mjesta 6. – 8.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.«.


Članak 3.Članak 11. mijenja se i glasi:»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO su:


1.

umjetnički voditelj plesnog ansambla nacionalnog statusa

2,425

2.

dirigent – glazbeni voditelj Ansambla LADO

2,134

3.

plesni voditelj Ansambla LADOplesač pjevač Ansambla LADO – solist i plesni voditeljplesač pjevač Ansambla LADO – prvak i plesni voditeljplesač pjevač Ansambla LADO – prvakvoditelj orkestra Ansambla LADO

1,940

4.

plesač pjevač Ansambla LADO – solistglazbenik Ansambla LADO – solistvoditelj tehnike Ansambla LADO

1,503

5.

plesač pjevač Ansambla LADO – srednje ulogeglazbenik Ansambla LADO – voditelj dionicevoditelj fundusa i radionice nošnji Ansambla LADOtehničar – ton majstorkorepetitor Ansambla LADO

1,261

6.

plesač pjevač Ansambla LADOglazbenik Ansambla LADO

1,212

7.

garderobijer – krojač Ansambla LADO

1,018


Uvjeti za radna mjesta 1. – 7.: Prema općem aktu.«.


Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/63

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 24. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

77 26.06.2014 Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama