Ispravak Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita

NN 78/2014 (27.6.2014.), Ispravak Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1471

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 63 od 23. svibnja 2014. godine, pa se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA POMOĆNIČKOG ISPITA

U Pravilniku o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (»Narodne novine« broj 63/2014), u članku 20. riječi »stavka 6.« ispravljaju se u »stavka 3.«.

Klasa: 011-01/14-01/52

Urbroj: 516-04-02-02/1-14-8

Zagreb, 17. lipnja 2014.

Ministar

Gordan Maras, v. r.