Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN 80/2014 (2.7.2014.), Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

1548

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/2005. i 41/2008.) Hrvatska narodna banka objavljuje

ESKONTNU STOPU

HRVATSKE NARODNE BANKE

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2014. iznosi 7% godišnje.

O.br. 245-020/06-14/BV

Zagreb, 30. lipnja 2014.

Guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.