Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Središnjeg registra osiguranika

NN 81/2014 (4.7.2014.), Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Središnjeg registra osiguranika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1557

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), a u vezi s člankom 4. stavkom 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, broj 159/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. srpnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Središnjeg registra osiguranika, koji je Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika donijelo na sjednici održanoj 30. lipnja 2014. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/247

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 3. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.