Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

NN 81/2014 (4.7.2014.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

81 04.07.2014 Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1558

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/2013), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, broj 133/2013) u članku 16. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Razdoblje važenja prethodnih rješenja koja su izdana prema Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, br. 67/2007 i 35/2011) može se produžiti na zahtjev nositelja projekta za postrojenja s priključkom na elektroenergetsku mrežu naponske razine 10 ili 20 kV; na ukupno tri godine od dana izvršnosti prethodnog rješenja, te za postrojenja s priključkom na elektroenergetsku mrežu naponske razine 30 kV ili više na ukupno četiri godine od dana izvršnosti prethodnog rješenja.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/151
Urbroj: 526-04-01-02-01/1-14-11
Zagreb, 27. lipnja 2014.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.