Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

NN 81/2014 (4.7.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1561

Na osnovi članka 20. stavka 9. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.), članka 17. Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (»Narodne novine« broj 86/13. i 90/13.) i članka 26. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 65. sjednici održanoj 18. lipnja 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA
NA RECEPT

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 17/09., 46//09., 4/10., 110/10., 131/10., 1/11., 16/11., 52/11., 129/13., 146/13. i 45/14.) tiskanice recepata iz članka 5. stavka 3. zamjenjuju se novim tiskanicama recepata koje su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/180
Urbroj: 338-01-01-14-1
Zagreb, 18. lipnja 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.


Tiskanica 1

Tiskanica 2

81 04.07.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept 81 04.07.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept