Ispravak Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje

NN 82/2014 (9.7.2014.), Ispravak Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje

NARODNE NOVINE

1589

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje utvrđena je tiskarska pogreška u tekstu objavljenom u »Narodnim novinama» broj 121 od 30. rujna 2013. godine, te se daje

ISPRAVAK

METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CIJENA ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA SUBJEKTIMA ODGOVORNIM ZA ODSTUPANJE

U članku 2. stavku 2. točki 2. iza riječi »razdoblje« treba stajati riječ »odstupanja«.

U članku 4. stavku 2. formula ispravno glasi:

Urbroj: 50501-4/2-14

Zagreb, 4. srpnja 2014.

Glavna urednica

Zdenka Pogarčić, v. r.

82 09.07.2014 Ispravak Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje