Ispravak Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN 82/2014 (9.7.2014.), Ispravak Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1590

U Pravilniku o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu objavljenom u »Narodnim novinama« broj 76/2014. od 24. lipnja 2014. godine, uočena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O PRODAJI VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PROIZVEDENIH NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

U Pravilniku o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 76/2014), u članku 3. i 4. riječi: »članku 5. stavku 2.« ispravljaju se u riječi: »članku 6. stavku 1.«.

Klasa: 011-01/14-01/38

Urbroj: 525-07/0539-14-31

Zagreb, 1. srpnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.