Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika, izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

NN 83/2014 (11.7.2014.), Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika, izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1601

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 86. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 4. srpnja 2014., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I IZBORU PREDSJEDNIKA, IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ.

II.

Za predsjednika Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. ŽELJKO JOVANOVIĆ.

III.

Za članicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ.

IV.

Dana 16. svibnja 2014. dužnost članice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora prestala je obnašati dr. sc. MARIJANA ŽIVKO, zbog prestanka zastupničkog mandata.

Klasa: 021-13/14-12/25

Zagreb, 4. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.