Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora

NN 83/2014 (11.7.2014.), Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1605

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 102. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 4. srpnja 2014., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se predsjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora DRAGICA ZGREBEC.

II.

Za predsjednika Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. RAJKO OSTOJIĆ.

Klasa: 021-13/14-12/27

Zagreb, 4. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.