Odluka o postavljanju Anice Djamić za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Stockholmu

NN 83/2014 (11.7.2014.), Odluka o postavljanju Anice Djamić za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Stockholmu

83 11.07.2014 Odluka o postavljanju Anice Djamić za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Stockholmu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1613

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13 i 127/13), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/1301/33, urbroj: 5030115/1-14-10 od 1. srpnja 2014., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

ANICA DJAMIĆ, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u Stockholmu, postavlja se i za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Stockholmu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/14-02/25
Urbroj: 71-05-03/1-14-2
Zagreb, 4. srpnja 2014.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.