Odluka o prestanku važenja Odluke o visini i načinu plaćanja troškova izvanrednog prijevoza i troškova kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama

NN 83/2014 (11.7.2014.), Odluka o prestanku važenja Odluke o visini i načinu plaćanja troškova izvanrednog prijevoza i troškova kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama

83 11.07.2014 Odluka o prestanku važenja Odluke o visini i načinu plaćanja troškova izvanrednog prijevoza i troškova kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama

HRVATSKE CESTE

1620

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13. i 148/13.) i članka 17. stavka 2. Izjave o osnivanju Hrvatskih cesta, društva s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Uprava Društva 3. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA TROŠKOVA IZVANREDNOG PRIJEVOZA I TROŠKOVA KONTROLE OSOVINSKOG OPTEREĆENJA, UKUPNE MASE I DIMENZIJA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA

I.

Odluka o visini i načinu plaćanja troškova izvanrednog prijevoza i troškova kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama (»Narodne novine«, broj 39/2007.), prestaje važiti danom stupanja na snagu ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-03/360
Urbroj: 345-520/455-14/1
Zagreb, 3. srpnja 2014.

Predsjednik Uprave Društva
mr. sc. Edo Kos, dipl. ing. građ., v. r.