Ispravak Uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 83/2014 (11.7.2014.), Ispravak Uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NARODNE NOVINE

1627

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom Uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama utvrđena je tiskarska pogreška u tekstu objavljenom u »Narodnim novinama« broj 77 od 26. lipnja 2014. godine, te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

U članku 1., kojim se mijenja članak 9. Uredbe, u točki b) Radna mjesta I. vrste, za radna mjesta pod brojem 10. umjesto koeficijenta: »1,212« treba stajati koeficijent: »1,210«.

U točki c) Radna mjesta II. vrste, podtočka 3. ispravno glasi:

»3. suradnik višeg konzervatora tehničara specijalista

suradnik višeg restauratora tehničara specijalista 1,016

Uvjeti za točke 1. – 3.: Prema posebnim propisima i općim aktima«.

Urbroj: 50501-4/2-14

Zagreb, 9. srpnja 2014.

Glavna urednica

Zdenka Pogarčić, v. r.