Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića prof. dr. sc. Miloradu (Pavle) Nikčeviću

NN 84/2014 (14.7.2014.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića prof. dr. sc. Miloradu (Pavle) Nikčeviću

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1636

Na temelju odredbe članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za osobite i višegodišnje zasluge za kulturu i približavanja njenih vrijednosti između Republike Hrvatske i Crne Gore, odlikuje se

prof. dr. sc. MILORAD (Pavle) NIKČEVIĆ.

Klasa: 060-03/14-13/02

Urbroj: 71-05-04/1-14-01

Zagreb, 2. lipnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.