Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Franje Bučara Ivanu (Helverto) Mikuliću

NN 84/2014 (14.7.2014.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Franje Bučara Ivanu (Helverto) Mikuliću

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1645

Na temelju odredbe članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara, za osobite zasluge za razvoj hrvatskog sporta osoba s invaliditetom i njegovo promicanje u Republici Hrvatskoj i svijetu, odlikuje se

IVAN (Helverto) MIKULIĆ.

Klasa: 060-03/14-13/16

Urbroj: 71-05-04/1-14-01

Zagreb, 25. lipnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.