Odluka o oduzimanju odlikovanja Ivi (Jakovljevu) Sanaderu

NN 84/2014 (14.7.2014.), Odluka o oduzimanju odlikovanja Ivi (Jakovljevu) Sanaderu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1660

Na temelju odredbe članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 36. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O ODUZIMANJU ODLIKOVANJA

I. Na temelju postupanja protivno pravnom poretku i moralnim zasadama u Republici Hrvatskoj IVI (Jakovljevu) SANADERU oduzimaju se odlikovanja Republike Hrvatske

Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom

Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

Red Ante Starčevića

Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića

Red hrvatskog trolista i

Spomenica domovinske zahvalnosti.

II. Odlikovanja Republike Hrvatske oduzimaju se vezano uz

a) pravomoćnu presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (Broj: I Kž-Us 94/13-10 od 3. travnja 2014.) kojom mu je za kaznena djela iz članka 337. stavka 4. i članka 347. stavka 1. Kaznenog zakona izrečena kazna zatvora u trajanju od 8 godina i 6 mjeseci, te

b) zlouporabu povjerenja hrvatskih građana iskazanog izborom na jednu od najviših državnih dužnosti i pretvorenu u osobno koristoljublje.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 060-06/14-01/01

Urbroj: 71-05-04/1-14-01

Zagreb, 15. lipnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.