Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

NN 84/2014 (14.7.2014.), Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1665

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 6. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O IMENOVANJU OSOBA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) I PRIJELAZNIM INSTRUMENTOM

I.

Ovom Odlukom imenuju se osobe nadležne za upravljanje i provedbu prve, druge i pete komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta.

II.

Osobom nadležnom za programiranje prve komponente programa IPA Pomoć u tranziciji i jačanje institucija i Prijelaznog instrumenta, imenuje se Tomislav Belovari, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu prve komponente programa IPA Pomoć u tranziciji i jačanje institucija i Prijelaznog instrumenta obavlja Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, imenuje se Nataša Mikuš Žigman, ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

III.

Osobom nadležnom za upravljanje drugom komponentom programa IPA Prekogranična suradnja i koordinatorom za prekograničnu suradnju, imenuje se Helga Bubanović Devčić, pomoćnica ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu druge komponente programa IPA Prekogranična suradnja obavlja Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, imenuje se Ines Kos, ravnateljica Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

IV.

Osobom nadležnom za upravljanje petom komponentom programa IPA Ruralni razvoj, imenuje se Davorka Hajduković, pomoćnica ministra poljoprivrede.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu pete komponente programa IPA Ruralni razvoj obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, imenuje se Ante Pezo, ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

V.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine«, broj 155/2013).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/75

Urbroj: 50301-05/16-14-2

Zagreb, 10. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.