Odluka o utvrđivanju visine mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika

NN 84/2014 (14.7.2014.), Odluka o utvrđivanju visine mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1670

Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, broj 159/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU VISINE MJESEČNE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

I.

Utvrđuje se visina mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika u neto iznosu od 1.000,00 kuna.

Naknada iz stavka 1. ove točke isplaćuje se na mjesečnoj osnovi, do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, iz sredstava Središnjeg registra osiguranika.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/269

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 10. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.