Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom katastrofom, za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

NN 84/2014 (14.7.2014.), Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom katastrofom, za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1678

Na temelju članka 2. stavka 1. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (»Narodne novine«, broj 77/2014) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE POGOĐENOM KATASTROFOM, ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

I.

Donosi se Program obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom katastrofom, za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Program), koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Financijska sredstva za provedbu Programa osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, na poziciji Ministarstva branitelja.

III.

Zadužuje se Ministarstvo branitelja da dostavi Vladi Republike Hrvatske izvješće o provedbi Programa.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/275

Urbroj: 50301-09/09-14-2

Zagreb, 10. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PROGRAM OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE POGOĐENOM KATASTROFOM, ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

Ovim Programom obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom katastrofom, za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se mjere i način njihove provedbe sukladno člancima 64. – 68. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, a kako bi se osigurala potrebna pomoć hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su pogođeni poplavama.

MJERE

Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ministarstvo branitelja će svim osobama kojima je dodijeljen stambeni kredit s područja Vukovarsko-srijemske županije pogođenog katastrofom uputiti obavijest o mogućnosti odgode otplate sa zahtjevom koji trebaju dostaviti temeljem članka 64. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije kojim je propisana odgoda otplate stambenog kredita do 31. prosinca 2015. godine.

Također će se uputiti obavijest svima hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata koji imaju prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom katastrofom, a podnijeli su zahtjev za stambeno zbrinjavanje i nalaze se na Listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita za 2014. godinu da mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje mimo utvrđenog redoslijeda na Listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita za 2014. godinu.

Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Sukladno člancima 67. i 68. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije ministar branitelja će donijeti odluku kojom će biti propisano produženje ugovorne obveze glede dokazivanja namjenskog utroška sredstva za korisnike Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja koji još nisu ispunili svoje ugovorne obveze. Također će se odlukom propisati način na koji će udruge hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji iz Domovinskog rata s područja Vukovarsko-srijemske županije moći prenamijeniti sredstva odobrena javnim natječajima Ministarstva branitelja za saniranje posljedica poplave te o tome dostavljati izvješća Ministarstvu branitelja s ciljem praćenja ostalih ugovornih obveza.

Ministar branitelja donijet će navedenu odluku u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Temeljem navedene odluke korisnicima sredstava iz proračuna (korisnicima mjera programa, kao i udrugama koje su ostvarile mogućnost sufinanciranja projekata po javnom natječaju) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke bit će upućene obavijesti:

– korisnicima mjera programa o produljenju razdoblja za izvršenje ugovorne obveze do 31. prosinca 2015. godine

– udrugama korisnika sredstava za provedbu projekata odobrenih po natječaju Ministarstva branitelja o mogućnosti korištenja do 50% dodijeljenih sredstava u cilju saniranja posljedica poplave.

84 14.07.2014 Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom katastrofom, za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji 84 14.07.2014 Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom katastrofom, za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji