Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Sinjska alka, 1715. - 2015."

NN 86/2014 (18.7.2014.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Sinjska alka, 1715. - 2015."

86 18.07.2014 Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Sinjska alka, 1715. - 2015."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1738

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 15. srpnja 2014. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOGA I SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »SINJSKA ALKA, 1715. – 2015.«

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. izdaje prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu obilježavanja 300. obljetnice Sinjske alke, 1715. – 2015., tradicionalnoga viteškoga konjaničkog natjecanja čije su simbolika i kulturna vrijednost prepoznate i valorizirane u Republici Hrvatskoj te inozemnim kulturnim institucijama.

2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenima od 1000 i 20 kuna. Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna izdaje se u količini ne većoj od 10.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 10,000.000,00 kuna. Prigodni zlatni kovani novac od 20 kuna izdaje se u količini ne većoj od 30.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 600.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 200 kuna, u količini ne većoj od 20.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 4.000.000,00 kuna.

4. Prigodni zlatni kovani novac u apoenu od 1000 kuna iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 986/1000 i imat će masu od 7,00 grama te promjer od 22 milimetra. Prigodni zlatni kovani novac u apoenu od 20 kuna iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 999/1000 i imat će masu od 1,244 grama te promjer od 14 milimetara. Oba zlatnika bit će izrađena u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim i matiranim ravnim površinama te visokosjajnim i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je alkara na konju, u punom galopu, koji kopljem gađa željeznu alku. U pozadini, iznad alkara, prikazani su obrisi tvrđave – Grada. Kružno uz rub, u gornjem polukrugu, ispisan je tekst »SINJSKA ALKA«. U donjem polukrugu prikaz je željezne alke ispod koje su ispisane godine »1715. – 2015.«

6. Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna s naličja izgleda ovako: u gornjem središnjem dijelu prikaz je slike Čudotvorne Gospe Sinjske iz čije pozadine izlazi poprsje Majke Božje. Prikaz slike s lijeve i desne strane, kružno uz rub, omeđen je natpisom »REPUBLIKA HRVATSKA«. Ispod slike nalazi se oznaka nominalne vrijednosti »1000« i naziv novčane jedinice »KUNA«. U središnjem dijelu donjeg polukruga, uz rub, prikaz je grba Republike Hrvatske.

7. Prigodni zlatni kovani novac od 20 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je portreta Gospe Sinjske. Uz donji rub ispisan je tekst »SINJSKA ALKA« i godine »1715. – 2015.«

8. Prigodni zlatni kovani novac od 20 kuna s naličja izgleda ovako: u gornjem polukrugu prikazane su konture tvrđave – Grada. Na lijevoj strani donjeg polukruga nalaze se, jedno ispod drugog, oznaka nominalne vrijednosti »20« i naziv novčane jedinice »KUNA«. Desno od oznaka prikaz je željezne alke. Kružno uz rub, razdvojen prikazom grba Republike Hrvatske, ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«.

9. Obod prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 1000 i 20 kuna gladak je.

10. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna iz točke 3. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 33,63 grama i promjer od 40 milimetara.

11. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je povorke alkarskih momaka. Iznad povorke, kružno uz rub, ispisan je natpis »SINJSKA ALKA«, a ispod povorke, također uz rub, ispisane su godine »1715. – 2015.«

12. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je željezne alke. Iznad prikaza željezne alke, kružno uz rub, ispisan je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA« razdvojen prikazom grba Republike Hrvatske. Ispod prikaza željezne alke nalazi se oznaka nominalne vrijednosti »200« i naziv novčane jedinice »KUNA«.

13. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200 kuna gladak i ima utisnute tehničke podatke »Ag 925/000 33,63g ø44mm PP HNZ«.

14. Autori su idejnoga i likovnog rješenja za prigodni zlatni i srebrni kovani novac akademski kipari:

Kuzma Kovačić za prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna;

Luka Petrinjak za prigodni zlatni kovani novac od 20 kuna;

Stjepan Divković za prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna.

15. Prigodni zlatni i srebrni kovani novac iz točaka 2. i 3. ove Odluke prodavat će se po sljedećim cijenama:

a) Komplet koji sadržava: prigodni zlatni kovani novac od 1000 i 20 kuna iz točke 2. ove Odluke i prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna iz točke 3. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 4.606,00 kuna za komplet, uvećanoj za PDV.

b) Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna iz točke 2. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 3.470,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

c) Prigodni zlatni kovani novac od 20 kuna iz točke 2. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 720,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

d) Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna iz točke 3. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 416,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

16. Prigodni zlatni i srebrni kovani novac iz točaka 2. i 3. ove Odluke pustit će se u prodaju 2. kolovoza 2014.

17. Prodaju prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca iz točaka 2. i 3. ove Odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o.

18. Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 797/2014.

Zagreb, 15. srpnja 2014.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.