Ispravak Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa

NN 86/2014 (18.7.2014.), Ispravak Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa

NARODNE NOVINE

1741

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa, objavljenom u »Narodnim novinama« broj 196/2003 od 15. prosinca 2003. godine, utvrđene su tiskarske pogreške, te se daje sljedeći

ISPRAVAK

UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ISLAMSKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ O PITANJIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

U uvodnom dijelu Ugovora, alineji 3. umjesto riječi: »zsjednice« treba stajati riječ: »zajednice«,

u članku 2. stavku 1. iza riječi: »zajednica« briše se jedno slovo »u«,

u članku 7. stavku 1. umjesto riječi: »Islamska zajednica« trebaju stajati riječi: »Islamskoj zajednici«, a u stavku 2. iza riječi: »članka 19. stavka 1.« treba stajati zarez i riječi: » članka 21. stavka 1.«,

u članku 10. stavku 2. umjesto riječi: »obavezan« treba stajati riječ: »obvezan«, a u stavku 7. umjesto riječi: »pravoslavnog« treba stajati riječ: »islamskog«,

u članku 12. stavku 2. umjesto riječi: »nedostataka« treba stajati riječ: »nedostatka«,

u članku 14. iza riječi: »Članak« briše se točka, a u stavku 1. umjesto riječi: »tim« treba stajati riječ: »time«,

u članku 17. stavku 1. umjesto riječi: »Policije« i »Policiji« trebaju stajati riječi: »policije« i »policiji«,

u članku 23. stavku 2. umjesto riječi: »ovlaštenom« treba stajati riječ: »ovlaštenome«, umjesto riječi: »koje« treba stajati riječ: »koji«, a u stavcima 3. 5. i 6. umjesto riječi: »ovoga« treba stajati riječ: »ovog«,

u članku 24. stavku 1.umjesto oznake: »e)« treba stajati oznaka: »a/«, umjesto oznake: »f)« treba stajati oznaka: »b/« te se u tekstu uz tu oznaku briše riječ » pitanja«, umjesto oznake: »g)« treba stajati oznaka: »c/«, a umjesto oznake: » h)« trebaju stajati oznake: »d/«,

u stavku 2. članka 24. umjesto riječi: »Povjerenstvo« treba stajati riječ: »Povjerenstva«.

Urbroj: 50501-5/2-14

Zagreb, 14. srpnja 2014.

Glavna urednica

Zdenka Pogarčić, v. r.

86 18.07.2014 Ispravak Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa 86 18.07.2014 Ispravak Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa