Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

NN 87/2014 (21.7.2014.), Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1762

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014 i 69/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI TARIFE UPRAVNIH PRISTOJBI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014 i 69/2014), Tarifni broj 42. mijenja se i glasi:

»Tar. br. 42.

(1) Za rješenje kojim se odobrava upis plovila u unutarnjoj plovidbi:

1. brodova 560,00

2. plutajućih objekata 300,00

(2) Za rješenje kojim se dodjeljuje ime, oznaka i/ili ENI broj plovila u unutarnjoj plovidbi 375,00

(3) Za rješenje o upisu i brisanju iz registra civilnih zrakoplova 1.000,00

Napomena:

Pristojba po točkama 1. i 2. ovog tarifnog broja ne plaća se za plovne objekte koji služe isključivo za civilnu zaštitu i vatrogasnu službu.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/79

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 17. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.