Pravilnik o izmjeni Pravilnika o znaku pristupačnosti

NN 87/2014 (21.7.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o znaku pristupačnosti

87 21.07.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o znaku pristupačnosti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1776

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08., 48/10., 74/11. i 80/13.) ministar zdravlja uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ZNAKU PRISTUPAČNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o znaku pristupačnosti (»Narodne novine«, broj 78/08.) u članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Znakovi za označavanje vozila invalida izdani sukladno članku 7. ovoga Pravilnika do 30. lipnja 2013. godine, osim znakova za vozila iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika prestaju važiti istekom roka za koji su izdani.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/77

Urbroj: 534-10-1-1/1-14-1

Zagreb, 16. srpnja 2014.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.